Notice: wpdb::prepare se llamó incorrectamente. La consulta no contiene el número correcto de marcadores de posición (2) para el número de argumentos facilitado (3). Por favor, visita Depuración en WordPress para más información. (Este mensaje se añadió en la versión 4.8.3.) in /usr/home/sitconsultors.es/web/wp-includes/functions.php on line 4187 Advocats – Nous serveis de Sansó i TurAbogados – Nuevos servicios de Sansó i Tur | SIT consultors

 
Benvolguts clients:

     Ens plau comunicar-los que a partir d’aquest mes l’assessoria Sansó i Tur incorpora a la seva llista de serveis professionals els propis dels despatxos d’advocats.

     Això és possible gràcies a que el soci Albert Sansó Tur ha obtingut la llicenciatura en Dret i passarà a fer-se càrrec d’aquesta nova secció de l’assessoria, després d’acordar la col · laboració en tot tipus d’assumptes legals amb altres advocats de l’illa, amb prestigi i anys d’experiència.

     Per això, Sansó i Tur es complau en oferir-los a partir d’aquest moment l’assessoria en tot tipus d’assumptes legals. Contractes i impagament de lloguers, divorcis, cobrament de morosos, recursos administratius, reclamacions, demandes i defensa jurídiques són algunes de les noves qüestions sobre les quals podrem donar assessorament i atenció.

     D’aquesta manera, el despatx Sansó i Tur compta ja amb un economista-auditor, el seu soci-gerent Joan Sansó; un Graduat Social-Assessor Laboral i Advocat, el soci Albert Sansó; i l’experta comptable, diplomada en Empresarials, Lourdes Pericás. Professionals amb els que cobreix tots els serveis relacionats amb la completa assessoria legal: civil,  mercantil, fiscal, comptable, laboral, etc. 

     Quedam a la seva disposició per a tot el que considerin necessari.
 
      Atentament:
 
 
Joan Sansó – soci gerente
Albert Sansó – soci 
 

Apreciados clientes:

  
    Nos es grato comunicarles que a partir del presente mes la asesoría Sansó i Tur incorpora a su lista de servicios profesionales los propios de los despachos de abogados.
 
    Ello es posible gracias a que el socio Albert Sansó Tur ha obtenido la licenciatura en Derecho y pasará a hacerse cargo de esta nueva sección de la asesoría, tras acordar la colaboración en todo tipo de asuntos legales con otros abogados de la isla, con prestigio y años de experiencia.
 
    Por ello, Sansó i Tur se complace en ofrecerles a partir de este momento la asesoría en todo tipo de asuntos legales. Contratos e impago de alquileres, divorcios, cobro de morosos, recursos administrativos, reclamaciones, demandas y defensa jurídicas son algunas de las nuevas cuestiones sobre las que podremos prestarles asesoramiento y atención.
 
    De esta forma, el despacho Sansó i Tur cuenta ya con un economista-auditor, su socio-gerente Joan Sansó; un Graduado Social-Asesor Laboral y Abogado, el socio Albert Sansó; y la experta contable, diplomada en Empresariales, Lourdes Pericás. Profesionales con los que cubre todos los servicios relacionados con la completa asesoría legal: civil, mercantil, fiscal, contable, laboral, etc.
 
    Quedamos a su disposición para todo cuanto estimen necesario. 
 
Atentamente:
 
Joan Sansó – socio gerente
Albert Sansó – socio