Notice: wpdb::prepare s'ha cridat de manera incorrecta. La consulta no conté el nombre correcte de text variables (2) per al nombre d'arguments que s'han passat (3). Mireu La depuració en el WordPress per a més informació. (Aquest missatge s'ha afegit en la versió 4.8.3.) in /usr/home/sitconsultors.es/web/wp-includes/functions.php on line 4187 Serveis | SIT consultors

Les empreses de SiT varen néixer amb la vocació d’oferir un servei d’assessorament i gestió a les empreses de Mallorca, reunint els coneixements i la capacitat necessaris per ajudar al seu desenvolupament i millora.

Uns serveis a mesura de les necessitats de cada empresari, que per la seva extensió i diversitat relacionam aquí de forma esquemàtica, diferenciant les necessitats de les grans empreses, de les mitjanes i petites i de les pròpies de l’empresari i els seus familiars.

AUDITORIA I CONSULTORIA

 • Auditoria obligatoria por llei.
 • Auditoria voluntaria, per a coneixer a fons la situació financera de l’ empresa.
 • Implantació de sistemes de control intern.
 • Peritatges judicials.

ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE:

 • Assessorament en vers les millors opcions fiscals.
 • Assessorament i revisió de la comptabilitat.
 • Comptabilitat a les empreses per hores.
 • Confecció de l’ Impost de Societats i altres impresos fiscals.

ASSESSORIA LABORAL:

 • Assessorament en vers contractes i relacions laborals.
 • Representació en plets laborals.
 • Confecció de nomines del personal, TC´s y retencions.
 • Selecció de personal.

ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ EMPRESARIAL:

 • Estudi i assessorament sobre l’ organització administrativa més convenient.
 • Assessorament en programes informàtics de gestió administrativa i comptable.

ASSESSORAMENT LEGAL:

 • Assessorament de l’ advocat en tot tipus de assumptes legals: demandes i defensa jurídica; cobro d’ impagats; recursos i reclamacions; contractes de lloguer, etc…

ASSEGURANCES:

 • Assessorament i gestió de tot tipus d’ assegurances. Agents de la companyia Seguros Bilbao.