Benvolguts clients:

     Ens plau comunicar-los que a partir d’aquest mes l’assessoria Sansó i Tur incorpora a la seva llista de serveis professionals els propis dels despatxos d’advocats.

     Això és possible gràcies a que el soci Albert Sansó Tur ha obtingut la llicenciatura en Dret i passarà a fer-se càrrec d’aquesta nova secció de l’assessoria, després d’acordar la col · laboració en tot tipus d’assumptes legals amb altres advocats de l’illa, amb prestigi i anys d’experiència.

     Per això, Sansó i Tur es complau en oferir-los a partir d’aquest moment l’assessoria en tot tipus d’assumptes legals. Contractes i impagament de lloguers, divorcis, cobrament de morosos, recursos administratius, reclamacions, demandes i defensa jurídiques són algunes de les noves qüestions sobre les quals podrem donar assessorament i atenció.

     D’aquesta manera, el despatx Sansó i Tur compta ja amb un economista-auditor, el seu soci-gerent Joan Sansó; un Graduat Social-Assessor Laboral i Advocat, el soci Albert Sansó; i l’experta comptable, diplomada en Empresarials, Lourdes Pericás. Professionals amb els que cobreix tots els serveis relacionats amb la completa assessoria legal: civil,  mercantil, fiscal, comptable, laboral, etc. 

     Quedam a la seva disposició per a tot el que considerin necessari.
 
      Atentament:
 
 
Joan Sansó – soci gerente
Albert Sansó – soci 
 

Apreciados clientes:

  
    Nos es grato comunicarles que a partir del presente mes la asesoría Sansó i Tur incorpora a su lista de servicios profesionales los propios de los despachos de abogados.
 
    Ello es posible gracias a que el socio Albert Sansó Tur ha obtenido la licenciatura en Derecho y pasará a hacerse cargo de esta nueva sección de la asesoría, tras acordar la colaboración en todo tipo de asuntos legales con otros abogados de la isla, con prestigio y años de experiencia.
 
    Por ello, Sansó i Tur se complace en ofrecerles a partir de este momento la asesoría en todo tipo de asuntos legales. Contratos e impago de alquileres, divorcios, cobro de morosos, recursos administrativos, reclamaciones, demandas y defensa jurídicas son algunas de las nuevas cuestiones sobre las que podremos prestarles asesoramiento y atención.
 
    De esta forma, el despacho Sansó i Tur cuenta ya con un economista-auditor, su socio-gerente Joan Sansó; un Graduado Social-Asesor Laboral y Abogado, el socio Albert Sansó; y la experta contable, diplomada en Empresariales, Lourdes Pericás. Profesionales con los que cubre todos los servicios relacionados con la completa asesoría legal: civil, mercantil, fiscal, contable, laboral, etc.
 
    Quedamos a su disposición para todo cuanto estimen necesario. 
 
Atentamente:
 
Joan Sansó – socio gerente
Albert Sansó – socio