Asesoría Fiscal

Asesoría Contable

Asesoría Laboral


A Sit Consultors, despatx d’Advocats i Economistes des de 1995, donam a les empreses de Mallorca una assessoria integral, que combina els serveis jurídics, econòmics, fiscals, laborals i comptables, a l’altura de les millors firmes.


SOCIS

Albert Sansó Tur
Advocat i Diplomat en Relacions Laboralss
Albert@sitconsultors.es

Joan Sansó Tur
Economista i Auditor
Joan@sitconsultors.es

Lourdes Pericás Llull
Diplomada en Empresarials i Comptable
Lourdes@sitconsultors.es

AUDITORIA Y CONSULTORIA

 • Auditoria.
 • Implantació de sistemes de control intern.
 • Peritatges judicials.

ASSESORIA LABORAL:

 • Assesorament sobre contractes y relacions laborals.
 • Representació en plets laborals.
 • Confecció de nòmines del personal, TC´s i retencions.

ORGANITZACIO I PLANIFICACIÓ EMPRESARIAL:

 • Estudi i assesorament sobre l’ organització administrativa més convenient.
 • Assesorament en programes informátics de gestió administrativa i comptable.

ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE:

 • Assessorament de les millors opcions fiscals.
 • Assessorament i revisió de la comptabilitat.

ASSESSORAMENT LEGAL:

 • Assessorament de l’ Advocat en tot tipus d’ assumptes legals: demandes i defensa jurídica; cobro d’ impagats; recursos i reclamacions; contractes de lloguer; etc…

ASSEGURANCES:

 • Assessorament i gestió de tot tipus d’ assegurances. Agents de la companyía Seguros Bilbao.